Най-добрият град

Критерии

Икономика

инвестиции в публични инфраструктурни проекти през 2017; 

общо частни инвестиции; 

чужди директни инвестиции през 2017;

безработица – процент, както и увеличила ли се е спрямо миналата година; 

откриване на нови работни места;   

финансово състояние на общината; 

усвояване на европейски средства;

Зелен живот

екологично състояние на града – зелени площи, качество на въздуха, боклук; 

възможност жителите да се възползват от зелените площи, балансирано представяне, нови инвестиции; 

електромобилни колонки/зареждащи станции;

Баланс "работа/свободно време"

възможности за спорт в града, активни занимания, баланс между работа/свободно време,

алеи за велосипедисти и инвестиции в тях;

в близост до море, река, планина, курорти; летище; 

брой слънчеви дни в годината; 

Семейство

детски градини (брой, откриване на нови, достатъчен брой места за всички деца,

ремонтират ли се често, има ли достатъчно детски площадки и детски центрове);

възможности за отглеждане на деца, условия;

Градски живот

улични инициативи, пулсиращ с енергия град, който поощрява уличното изкуство;

хубава главна (пешеходна) улица; място да пиеш хубаво кафе в центъра

разпознаваеми / знакови/ места в града и състоянието им;  

Трафик/състояние на пътната мрежа

брой места за паркиране и престой в задръстванията;

въвеждане на схеми за платено паркиране;

състояние на пешеходните пътеки;

инвестиции в общинска пътна мрежа;

градски транспорт – удобства, наличие на екологичен транспорт
;

Свързаност

безплатен безжичен интернет на обществени места;

ползване на интернет, оптичен интернет;

брой електронни услуги;

Здраве

наличие на апаратура за лечение на инфаркт и инсулт – в какво състояние;

наличие на кувьози - в какво състояние са, има ли пострадали бебета поради влошеното им състояние;

раждания на глава от населението и живородени по градове;

средна продължителност на настоящия живот на населението по градове;

Образование и култура

брой университети;

брой езикови и професионални гимназии;

брой киносалони, опера, концерт, фестивали, събития и т.н. 

Престъпност

брой взломни кражби на глава от населението  

други криминални показатели (ако са налични)